บรรพชาสามาเณรฤดูร้อนถวายพระเทพ

3 April 2017

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25560 นายรณชัย จิตวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง ตามที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยได้บรรพชาสามเณรจำนวน 99 รูป ซึ่งก็มีผู้ปกครอง ประชาชนจำนวนมากไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

Read More >>

รัฐบาล เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2

3 April 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 เป็นวันแรก โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.60 เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันและจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรง และฝากเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ไปลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตใน ก.ท.ม. เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ค่าโดยสารรถสาธารณะ การประกันภัยผู้มีรายได้น้อย หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกราย ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.60 ที่ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไป

Read More >>

ธกส. พร้อมรับการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2

3 April 2017

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 ตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ว่า ธกส. มีความพร้อม ร้อยละ 100 โดยในวันนี้คณะผู้บริหารทุกคน กระจายตัวลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศมากกว่า 1 พัน สาขา ทั้งนี้ ธกส. ได้จัดเตรียมสถานที่พักคอย ให้กับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนไว้เรียบร้อบแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลท้องถิ่น ในการสนับสนุนพื้นที่จุดลงทะเบียนในกรณีที่มีผู้ร่วมลงทะเบียนจำนวนมากจนพื้นที่แต่ละสาขาไม่เพียงพอ สำหรับระบบการให้บริการกับผู้ลงทะเบียนยืนยันว่ามีความพร้อมแล้วเช่นกัน โดย ธกส. ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติ การดูแลความพร้อมและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินไว้ที่ ธกส. สำนักงานใหญ่บางเขน ขณะที่ประชาชนที่จะมาลงทะเบียน ให้เตรียมบัตรประชาชนที่มีชิพการ์ด ไว้ให้ธนาคารนำเข้าเครื่องอ่าน เพื่อแสดงตนและเก็บข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ

Read More >>

ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง สามารถเติมน้ำต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง

3 April 2017

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงจากทางภาคเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ และเมืองปาน จ.ลำปาง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ความสำคัญในการเติมน้ำต้นทุน รวมถึงเขื่อนอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ทางภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ขณะที่ผลปฏิบัติการฝนหลวงโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อ.อมก๋อย และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และ อ.เกาะคา จ.ลำปาง รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง อย่างไรก็ตามกรมฝนหลวงได้ให้ความสำคัญ และเร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนดังกล่าวให้มีความสมดุล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ

Read More >>

กระทรวงคมนาคม เตรียม ออกมาตรการ 7-7-7 ดูแลความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

3 April 2017

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เตรียมความพร้อมของถนน ทุกเส้นทาง ทั้งการติดตั้งป้ายเบี่ยงเส้นทาง หลีกเลี่ยงเส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เปิดไฟหน้ารถ ในเวลากลางวัน เนื่องจากมีผลการวิจัยว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 30 พร้อมกันนี้เตรียมออกมาตรการ 7-7-7 แบ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ในการปรับปรุงถนน ติดตั้งสัญญาณป้ายและไฟส่องสว่าง สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจำนวน 141 จุด ทั่วประเทศ และตั้งจุดตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วน 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ให้บริการจุดพักตามเส้นทางถนนสายหลัก จัดการจราจร ให้คล่องตัว เปิดช่องทางพิเศษในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น ส่วนของ7 วันหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้สั่งการให้เน้นการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับ โดยมาตรการดังกล่าวจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 4 เมษายน 2560 น.

Read More >>

ที่ปรึกษาแม่ทัพภาค 1 ตรวจการทำงานสร้างความปรองดองที่อ่างทอง

3 April 2017

เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา พลโท กันตภณ อังครานุรักษ์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรองประธานรับฟังความคิดเห็นการสร้างความปรองดองกองทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ การรับฟังความคิดเห็นการสร้างความปรองดองเพิ่มเติมของ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พันเอก ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ. รมน. จังหวัดอ่างทอง และ นาย รัฐฐะ สิริธรังสี ปลัดจังหวัด อ่างทองร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผลการดำเนินงานในการสร้างความปรองดองของจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่ทางราชการกำหนดทุกประการ ซึ่งได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมหารือกัน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทุกภาคส่วน

Read More >>

อ่างทองบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

3 April 2017

เมื่อวันที่  1 เมษายน 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเทพกาญจนา วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 คณะครู-อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีเกียรติร่วมงาน ประมาณ 150 คน มีสามเณร เข้าร่วมโครงการ 300 รูป ศีลจาริณี 300 คน

Read More >>

ไปรษณีย์ไทยจัดสร้างแสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ “70 ปีครองราชย์” จำหน่าย

3 April 2017

บรรยากาศการเปิดจำหน่ายแสตมป์ประวัติศาสตร์ “70 ปีครองราชย์” ที่ไปรษณีย์ไทยนำมาจำหน่ายเป็นวันแรกภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตลอดทั้งวันนี้ (1 เม.ย.60) มีประชาชนให้ความสนใจมารอต่อคิวซื้อแสตมป์จำนวนมากจนแน่นบูธไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยในการเข้าคิว ซึ่งประชาชนสามารถซื้อแสตมป์ได้จำกัดคนละไม่เกิน 50 ชุด พร้อมซองจำกัดคนละ 1 ซอง โดยแสตมป์ชุด “70 ปีครองราชย์” เป็นภาพมุมกว้างซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ 6 พระอิริยาบถ ขณะทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศเชื่อมต่อกันเป็นแบบพาโนรามา ทำให้แสตมป์ดังกล่าวมีความยาวถึง 170 มิลเมตร ถือเป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดในโลกและนับเป็นแสตมป์ชุดสุดท้ายแห่ง รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถชมการถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งแบบเสมือนจริงได้ โดยดาว์นโหลดแอฟพลิเคชั่น ASEAN STAMP บนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย// โดยนางละออ เอี่ยมเจริญ ประชาชนที่มารอคิวซื้อแสตมป์ กล่าวว่า ใช้เวลารอคิวประมาณ 45 นาที ซึ่งวันนี้ตั้งใจมาซื้อแสตมป์โดยเฉพาะ เนื่องจากจะนำเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ

Read More >>

โฆษกรัฐบาล เปิดเผย โครงการรักษาฟรี 72 ชั่วโมงย้ำเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของคนไทย

3 April 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่โครงการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน มีสิทธิทุกที่ หรือ ยูเซป เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องจ่ายเงินใน 72 ชม.แรก หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศ 3 ฉบับให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมาก เพราะเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับจากรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่งศึกษาข้อมูลตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งระบุด้วยว่า รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ก็จะต้องดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

Read More >>

กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มโรงแรมทั่วช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 April 2017

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินมาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กวดขันตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ อายุของผู้เข้าไปใช้บริการ ต้องไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ควบคุมไม่ให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ตลอดจนให้ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย พร้อมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการและประชาชน ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรื่นเริง หรืองานประเพณี หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน สถานประกอบการ และสถานบริการในพื้นที่ให้ทราบและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read More >>