เวิร์คพอยท์ เชิญผู้สนใจสมัครไมค์ทองคำเด็ก 2 และไมค์ทองคำ 6

4 April 2017

  สถานีโทรทัศน์ เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 เชิญผู้ที่มีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่ง สมัครเข้าประกวดในรายการไมค์ทองคำเด็ก 2 และไมค์ทองคำ 6 โดยผู้สมัคร “ไมค์ทองคำเด็ก 2” จะต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี โดยเกิดตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป และผู้ที่จะสมัคร “ไมค์ทองคำ 6” จะต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป  โดยเปิดรับสมัคร ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Read More >>

พาณิชย์อ่างทอง จัดชุดออกตรวจป้ายแสดงราคาสินค้า พบทำผิดจับปรับ

4 April 2017

นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางออกต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมญาติมิตรและท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการรับส่งผู้โดยสาร บริการรับฝากสิ่งของและรถเข็นในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและไม่แสดงราคาสินค้า ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ทั้งนี้หากพบผู้ประกอบการใดฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมและปรับไม่เกิน 10,000.-บาท ทันที

Read More >>

อ่างทองเปิดงาน “ชม ชิม ช้อป OTOP อ่างทอง ฉลองเทศกาลกินปลา กินผักปลอดภัย”

4 April 2017

วานนี้เวลา 18.00 นาฬิกา นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ชม ชิม ช้อป OTOP อ่างทอง ฉลองเทศกาลกินปลา กินผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2560” ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และประชารัฐจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการขายสินค้า OTOP สินค้าของดีเมืองอ่างทอง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาในโอกาสที่ราคาปลาช่อนตกต่ำ โดยในงานกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 ภายในงานมีบูทสินค้า OTOP ตลาดย้อนยุค กลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการกินผักปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร โดย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทองฯ พร้อมลงมือสาธิตการประกอบอาหารจากผักปลอดภัยอ่างทอง ทุกวัน และ กิจกรรมส่งเสริมการกินปลา มีผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปเป็นจำนวนมาก

Read More >>

กาชาดอ่างทองรับบริจาคโลหิตถวายพระเทพ

4 April 2017

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560 ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อหาโลหิตเข้าคลังเลือดโรงพยาบาลอ่างทองเอาใว้สำรองใช้ในยามฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็มี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 88 ราย บริจาคดวงตา 13 ราย บริจาคร่างกาย 13 ราย และบริจาคอวัยวะ 5 ราย

Read More >>

กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัด คุมเข้มลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

4 April 2017

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับมาตรการกระตุ้นจิตสำนึก และการใช้มาตรการทางสังคมนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินตามมาตรการดังกล่าว โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องให้คำแนะนำเน้นย้ำดูแลลูกบ้าน เรื่องการขับขี่ยานพาหนะ โดยผู้ขับรถต้องไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาด และให้ชุดปฏิบัติการตำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความตระหนัก มีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังด้วย//ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกจังหวัด ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ทุกช่องทาง รวมทั้งเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

Read More >>

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 7 จังหวัด

4 April 2017

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 7 จังหวัด 11 อำเภอ 22 ตำบล 42 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 181 หลัง ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เพชรบุรี สระบุรี และสมุทรสาคร พร้อมประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้ จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 3 – 5 เมษายน บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง และพังงา อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ จึงประสานจังหวัดในพื้นที่ตอนบนของประเทศ เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ขณะที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้…

Read More >>

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คาดจะมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนกว่า 4 ล้านคน

4 April 2017

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ให้ความสนใจ ร่วมลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศอย่างคึกคัก จึงมั่นใจว่าจะมีประชาชนร่วมลงทะเบียนมาขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาที่มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 2.5 ล้านคน คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนในครั้งนี้กว่า 4 ล้านคน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบต่างๆ และมีระยะเวลาในการลงทะเบียนมากขึ้นรวม 42 วัน จึงแนะนำให้ประชาชนทยอยมาลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยการเปิดรับลงทะเบียนในครั้งนี้รัฐบาลไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์

Read More >>

ไหว้ครูช่างศิลป์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอ่างทอง

4 April 2017

นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เป็นโครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังให้เป็นอาชีพเสริมกับชาวบ้านบางเสด็จ ตั้งแต่ พ.ศ.2519 รวมระยะเวลา 41 ปี ในการตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววังขึ้น ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ในการปั้นตุ๊กตาชาววังให้กับชาวบ้านบางเสด็จ  ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จจึงได้กำหนดพิธีไหว้ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมพิธีในวันดังกล่าว

Read More >>

อ่างทองเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยชาวนา

4 April 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 รอบที่ 2 นาปรัง ขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด ตำบลศาลาเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนาได้มีช่องทางเลือกในการจำหน่ายข้าวเปลือกและเพื่อเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับชาวนามากขึ้น โดยชาวนาที่สนใจจะนำข้าวไปร่วมขายในงาน สามารถนำข้าวไปได้เลย ในขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ได้ประสานโรงสีทั้งในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงมารับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาแล้ว

Read More >>

อ่างทองเปิดศูนย์รับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2

4 April 2017

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในเปิดจุดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ที่บริเวณสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีข้าราชการ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารอลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิด นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การลงทะเบียนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของสวัสดิการ ไม่ได้ใช้รับเป็นเงินเหมือนครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ในการลงทะเบียนนอกจากประชาชนจะมาลงทะเบียนที่สำนักงานคลังจังหวัดแล้ว ยังสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ทุกสาขาได้อีก โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบ SMART CARD มาแสดงได้ตั้งแต่วันนี้คือ 3 มีนาคม จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนครั้งที่ 1 ไปแล้ว ถือเป็นการยกเลิก ต้องไปลงทะเบียนในครั้งนี้ใหม่ หากไม่ไปก็ถือว่าท่านสละสิทธิ

Read More >>