ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ยึดแผนบูรณาการ เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุ

12 April 2017

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างเข้มข้น มุ่งแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร ทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะไม่เกิน 6 คน การควบคุมการเข้าถึงและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน นำแนวทาง “ประชารัฐ” มาใช้เป็นกลไกในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบของการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดตั้งด่านชุมชน การจัดงานให้จัดสถานที่จอดรถ และที่รับฝากกุญแจ กรณีผู้ขับขี่เมาสุราให้ยึดกุญแจไว้จนสร่างเมา หรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถแทน

Read More >>

นายกรัฐมนตรี เผยแนวทางลดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 April 2017

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุป หรือ แนวทางดำเนินการ เรื่องการลดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หลังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. เห็นชอบรายงานแล้ว ซึ่งตามขั้นตอน รัฐบาลจะต้องพิจารณาทบทวนรายงานของ สปท. ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสามารถปรับแก้เนื้อหาจากรายงานของ สปท.ได้ นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำชับให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ควรเคลื่อนไหวใดๆ ในเวลานี้

Read More >>

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

12 April 2017

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทย มีอากาศร้อน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะอากาศของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรก และลูกเห็บตกบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ จึงประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read More >>