รัฐบาลจัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั่วประเทศ

28 April 2017

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า หัวใจของงานอยู่ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศและพระราชพิธี ผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไป ซึ่งทางราชการต้องคำนึงว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วม แต่คงไม่สามารถเปิดให้ไปถวายพระเพลิงบนพระเมรุได้ โดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้พิจารณาเชิญแขกที่ไปร่วมงานในบริเวณท้องสนามหลวง ส่วนประชาชนทั่วไป รัฐบาลจะจัดสถานที่ไว้รองรับประชาชนโดยเฉพาะ และให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำซุ้ม ที่จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ฉายภาพจริงจากพระบรมโกศ แจกจ่ายไปทั่วประเทศเหมือนกันทั้งหมด โดยกรุงเทพมหานครจะมีซุ้มใหญ่อยู่รอบท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทน์ สวนส้มเล็ก จะกระจายอยู่ตามวัดต่างๆ และเมื่อใกล้ถวายพระเพลิงจริง เจ้าหน้าที่ก็จะไปเชิญดอกไม้จันทน์ตามซุ้มต่างๆ มารวมกัน เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิง ส่วนต่างจังหวัด จะไม่มีการเชิญดอกไม้จันมาที่กรุงเทพฯ แต่พระถวายพระเพลิง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด เช่นเดียวกับต่างประเทศ ส่วนปัญหาการจราจร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง รับหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนวันหยุดราชการ เบื้องต้นกำหนดไว้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 แต่จะมีการพิจารณาวันหยุดเพิ่มหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินว่าจะต้องประกาศวันหยุดเพิ่มหรือไม่ โดยขอเวลาประมาณ 4-5 เดือน จะมีความชัดเจนว่าจะหยุดเพิ่มหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลเข้าใจว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำให้ประชาชนทั่วไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นสื่อในการแสดงความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ มาร่วมในการถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย

Read More >>

นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนมั่นใจการสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล

28 April 2017

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ทั้งการค้า การลงทุน และเอสเอ็มอี แต่วันนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนัก ขอเวลารัฐบาลดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 70 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ทั่วถึงประชาชนทุกคน แต่ขอให้ทุกคนอดทนเพื่ออนาคตของลูกหลาน และอยากให้มองว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งการเมือง และความมั่นคง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น โดยเพราะเศรษฐกิจ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด และขอให้ทุกคนมั่นใจกับการท่องเที่ยวและการบริการ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใช้ศักยภาพของประเทศในทางภูมิรัฐศาสตร์ให้ได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ทักษะที่ว่า ไทยแลนด์ พลัส วัน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสู่ประชาคมโลก เพื่อความสงบสุขของประชาคมโลกในอนาคต ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลเฝ้าระวังเหตุร้ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ปกติ วางอนาคตอย่างยังยืนให้ได้โดยเร็ว

Read More >>

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลไม่ปกปิดเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำ

28 April 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงการไม่แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณี การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติจะมีเรื่องพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 40 ถึง 50 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการแถลงทุกเรื่อง แต่จะเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจ อีกครั้งเรื่องดังกล่าวไม่มีการสอบถามจากสื่อมวลชนและการเสนอเข้ามาพิจารณาเป็นชั้นความลับ หรือ เอกสารมุมแดงที่จะเก็บทันทีหลังคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเสร็จ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการปกปิด เนื่องจากเรื่องในชั้นความลับ สุดท้ายต้องมีการเปิดเผยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน โดยการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำเป็นรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี กับประเทศจีน ที่ต้องมีการผูกพันงบประมาณข้ามปี

Read More >>

ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

28 April 2017

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ว่า ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะรัฐบาลไม่เคยมีแนวคิด หรือไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังพัฒนาให้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคดีขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรี เพิ่งมีมติอนุมัติงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ถึงร้อยละ 4.28 หรือคิดเป็นเงิน 7,088.29 ล้านบาท นอกจากนี้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวได้รับเพิ่มขึ้นเช่นกัน คือ 3,197.32 บาทต่อประชากร โดยได้รับเพิ่มขึ้นหัวละ 87.45 บาท เมื่อเทียบจากปี 2560 ที่ได้รับ 3,109.87 บาทต่อประชากร

Read More >>

ครม.มีมติให้วันที่ 26 ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นวันหยุดราชการ

28 April 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการอำนวยการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นวันหยุดราชการ ส่วนวันก่อนหน้า ที่เป็นวันบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนวันออกพระเมรุ วันที่ 27 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิง และเก็บพระบรมอัฐิเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ โดยต้องรอคณะกรรมการอำนวยการถวายพระเพลิงพระบรมศพพิจารณาอีกครั้ง

Read More >>