กอ.รมน.จัดโครงการ คนไทยใจเดียวกัน

20 April 2017

เมื่อวานนี้ 19 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. พันเอก ณัฐพงศ์ วานิกร รอง ผอ. รมน. จังหวัด อ่างทอง ไปเป็นประธานเปิดโครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน ในพื้นที่ ตำบล บางพลับ บริเวณวัด ท่าอิฐ อำเภอ โพธิ์ทองจังหวัด อ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในปัจจุบันและสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในพื้นที่โดยได้แทรกกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมเพื่อสร้างอาชีพเป็นรายได้เสริมของตนเองและชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น การทำน้ายาล้างจานจากพืชสมุนไพร การทำแชมพูจากสมุนไพรในพื้นที่เป็นต้น

Read More >>

ประชุมติดตามทรัพย์สินทุจริตสหกรณ์สามโก้

19 April 2017

เมื่อวานนี้ 18 เมษายน 2560 นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบสืบทรัพย์สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต.ย่านซื่อ อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ นายอำเภอไชโย และนายอำเภอสามโก้ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางติดตาม ตรวจสอบสืบทรัพย์คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในสหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำกัด โดยที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. เข้าเป็นคณะกรรมการด้วย และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบสืบทรัพย์ฯ โดยมี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง ประธานสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ เป็นคณะทำงาน

Read More >>

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ยึดแผนบูรณาการ เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุ

12 April 2017

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานอย่างเข้มข้น มุ่งแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจร ทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง การบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะไม่เกิน 6 คน การควบคุมการเข้าถึงและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน นำแนวทาง “ประชารัฐ” มาใช้เป็นกลไกในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบของการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดตั้งด่านชุมชน การจัดงานให้จัดสถานที่จอดรถ และที่รับฝากกุญแจ กรณีผู้ขับขี่เมาสุราให้ยึดกุญแจไว้จนสร่างเมา หรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับรถแทน

Read More >>

นายกรัฐมนตรี เผยแนวทางลดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 April 2017

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุป หรือ แนวทางดำเนินการ เรื่องการลดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เหลือ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หลังสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. เห็นชอบรายงานแล้ว ซึ่งตามขั้นตอน รัฐบาลจะต้องพิจารณาทบทวนรายงานของ สปท. ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสามารถปรับแก้เนื้อหาจากรายงานของ สปท.ได้ นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำชับให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ควรเคลื่อนไหวใดๆ ในเวลานี้

Read More >>

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

12 April 2017

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 12-15 เมษายน ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทย มีอากาศร้อน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะอากาศของพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรก และลูกเห็บตกบางแห่ง ขณะที่ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ จึงประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read More >>

ประกาศเตือน พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2560)

11 April 2017

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2560)”        ในช่วงวันที่ 12 – 15 เมษายน 2560 ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆ ดังนี้         ในวันที่ 12-13 เมษายน 2560 พายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี ในช่วงวันที่ 14-15…

Read More >>