สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี