จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

31 July 2017

        วันที่ 28 ก.ค.2560 เวลา 08.30 น.ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล นายบุญเสริม หนูทอง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดอ่างทอง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและผู้นำศาสนาคริตส์ จังหวัดอ่างทอง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร้องเพลงขอพรพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและผู้ร่วมพิธีถวายภัตราหารและจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นเวลา 10.00 น. จังหวัดอ่างทองจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 …………………………… ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

31 July 2017

          วันที่ 28 ก.ค.2560  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ร่วมทำบุญตักบาตร ( ข้าวสาร อาหารแห้ง ) พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                         …………………………………………………… ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

อ่างทองเตรียมจัดงาน “เงินทุนเพื่อธุรกิจอ่างทองแฟร์ ครั้งที่ 1”

31 July 2017

  นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) อ่างทอง กำหนดจัดงาน “เงินทุนเพื่อธุรกิจอ่างทองแฟร์” ครั้งที่ 1 (Angthong Investment for Enterprise Fair 2017) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดอ่างทอง ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากนโยบายและมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเป็นการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอ่างทอง โดยภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร และสถาบันการเงิน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายของภาครัฐ การให้คำปรึกษาทางการเงิน แหล่วงเงินทุน การค้ำประกันสินเชื่อ การประกันชีวิต ประกันภัย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP และบริการต่างๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยผู้ลงทะเบียนเข้างานร่วมงาน 100 ท่านแรก รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง 0-3561-2440-1

Read More >>

INFOGRAPHIC By PRD “โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

31 July 2017

   ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองร่วมโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการให้ขอมูลกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการเก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุนัข และแมว เพื่อขึ้นทะเบียนในการควบคุมดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านอย่านำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยตามวัดและที่สาธารณะ และหากพบเห็นสุนัขหรือแมวจรจัดไม่มีเจ้าของ ขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง                           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

อ่างทองเปิดงาน “มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560”

27 July 2017

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 – 21.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการชมขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง (ครั้งที่ 7) ประจำปี 2560 ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่บ้านทำกลอง หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอป่าโมก นายก อบต.เอกราช หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ นายก/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน การจัดงานปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดเด่น คือ การทำกลอง การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆเกี่ยวกับกลอง ทั้งของไทยและต่างชาติออกมานำเสนออย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่การจัดขบวนแห่กลองชนิดต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวที และการจัดพิธีไหว้ครูกลอง จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวชมงานมหกรรมกลองนานาชาติ ประจำปี…

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

26 July 2017

                        จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน  โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 วันนี้ (26 ก.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเนกขัมมปฏิบัติ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และ ผู้เข้าปฏิบัติธรรม จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา น้อมนำหลักธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  รวมทั้ง ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข ด้วยการนำ    หลักธรรมจากการฝึกปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำ   กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน…

Read More >>

อ่างทอง …สนามสุดท้ายของการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All  

26 July 2017

  จังหวัดอ่างทอง สนามสุดท้ายของการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พลเอกเดชา เหมกระศรี)  กำหนดจัดการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ประจำปี พ.ศ. 2560 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามสุดท้าย สนาม 4  ในอาทิตย์วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณวัดม่วง จังหวัดอ่างทอง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล เวลา 14.00 น. การจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ที่ชื่นชอบกีฬาจักรยาน มาร่วมแข่งขันและชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดอ่างทอง มีรายได้เพิ่มขึ้น สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ประจำปี 2560…

Read More >>

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

26 July 2017

การลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R ได้แก่ 1. Reduce คือ การป้องกันให้มีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด 2. Reuse คือ การใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนจะทิ้งไป 3. Recycle คือ การนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ โดยลักษณะของขยะรีไซเคิลที่เป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ กระดาษ ได้แก่ กระดาษกล่องลูกฟูก กระดาษสมุด การะดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสี กระดาษกล่องรองเท้า กระดาษถุงปูน กระดาษขาวดำ กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษปอนด์ขาว กล่องนมยูเอชที โดยมีราคาขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ คุณภาพ ความสะอาด ความชื้น และราคาเยื่อกระดาษใหม่ในขณะนั้น แก้ว ได้แก่ ขวดที่บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ขวดไม่แตกหรือมีรอยร้าวจะรับซื้อเพื่อไปล้างบรรจุใหม่ ราคาขึ้นอยู่กับยี่ห้อของสินค้า และ 2. เศษแก้หรือขวดแแตกจะรับซื้อเพื่อนำไปหลอมทำใหม่ ราคาขะแตกต่างกันตามสีของเศษแก้ว โดยสีขาวใสจะมีราคาสูงกว่าสีอื่น  พลาสติก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ฝาจุก ท่อ สายยาง ถุง เป็นต้น ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทพลาสติก คุณภาพและการปนเปื้อน และราคาเม็ดพลาสติกในขณะนั้น โลหะ ประเภทที่มีการรับซื้อแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ เหล็ก เช่น กระป๋อง ตะปู เหล็กหล่อ ลวดสลิง…

Read More >>