องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ประมูลราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาบบ้านหนองจิก – บ้านละเมาะยุบ หมู่ที่ 2-5