องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน