จังหวัดอ่างทอง ประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำท่วม

2 August 2017

                     จังหวัดอ่างทอง ประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำท่วม หลังสัปดาห์ที่ผ่านมา พายุ โซนร้อน “เซินกา” ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดวิกฤติน้ำท่วมจังหวัดสกลนครอย่างหนัก รวมทั้งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ วันที่ 1 ส.ค.60 เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด  อ่างทอง  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม จังหวัดอ่างทอง ปี 2560 ร่วมประชุม    กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง  เพื่อเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำท่วมหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดวิกฤติน้ำท่วมจังหวัดสกลนครอย่างหนัก รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  ซึ่งหากเกิดภาวะวิกฤติจากน้ำ  ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเกินกว่า 2,000 ลบ.ม. ขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุกรณีภาวะวิกฤติ  ติดตามสถานการณ์และปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ติดตามสภาพอากาศ  ติดตามการแจ้งเตือนจากศูนย์ฯ ของจังหวัด เพื่อแจ้งไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์  เตรียมการป้องกันในแต่ละจุดเสี่ยง  รวมทั้งบรรเทาทุกข์ประชาชนหลังเกิดเหตุภาวะวิกฤติ  โดยขณะนี้จังหวัดอ่างทอง  ยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤตที่จะต้องประกาศภัย มีเพียงพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม  เป็นประจำ คือ ที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

Read More >>