จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

7 August 2017

  จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เวลา 09.30 น. วันนี้ ( 7 ส.ค.2560 ) มีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรโรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองร่วมกับอำเภอสามโก้และเทศบาลตำบลสามโก้ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมทำความดีให้กับประเทศชาติ โดยปลูกต้นไม้ประจำถิ่น ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คือ ต้นยางนา ตะเคียน พะยูง ชิงชัน จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณที่ฝังกลบขยะเก่าในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ หมู่ที่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เป็นการใช้พื้นที่บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะเก่า ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในอำเภอสามโก้อีกด้วย

Read More >>