สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) จัดโครงการ อบรม “ยุวอาสาสื่ออ่างทอง ไม่แตะต้องลองใช้ยา”

17 August 2017

    วันนี้ (17 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ยุวอาสาสื่ออ่างทอง ไม่แตะต้องลองใช้ยา” โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ณ ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายศักดา กาญจนพูนทรัพย์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ในการดำเนินงานจัดโครงการ “ยุวอาสาสื่ออ่างทอง ไม่แตะต้องลองใช้ยา” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และ ค่ายคำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อฝึกอบรมเยาวชน กลุ่มแกนนำ ที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปบอกเพื่อนๆ สอนน้องๆ ในโรงเรียน พร้อมกับการจะได้ก้าวเป็น นักข่าวอาสา สร้างภาวะเยาวชนผู้นำ จำนวน 80 คน จาก 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย หลังการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปฏิเสธเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด ได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐ ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรง…

Read More >>