สคบ. อ่างทอง ออกตรวจร้านค้า หลังได้รับการร้องเรียนขายของเกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

29 September 2017

  วันที่ 29 ก.ย. 60 จากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ ของจังหวัดอ่างทอง ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ไว้เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติ หรือนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านค้า ที่คาดว่าจะมีการกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคา ว่ามีจริงหรือไม่ โดยเฉพาะสุราและบุหรี่ ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ในขณะนี้ หรือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าว่ามีการแสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมกนั้น ไม่พบผู้กระทำความผิดกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด

Read More >>

อ่างทอง จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง

29 September 2017

วันที่ 29 ก.ย. 60 ที่บ้านเลขที่ 71 ม.8 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง โดยมอบให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ อายุ 40 ปี มีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมส่วนราชต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง เป็นโครงการที่มุ่งหวังช่วยเหลือคนดี ของสังคม ที่มีรายได้น้อยและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการมอบบ้านพักอาศัย ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และเงินทุนช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชาย และสามี สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะ นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เป็นแม่แรงหาเงินสนับสนุนให้เป็นจำนวนกว่า 80,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมจำนวนทั้งสิ้น 199,700 บาท

Read More >>

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จัดงาน เปิดโลกการศึกษา สู่ยุดไทยแลนด์ 4.0

28 September 2017

วันที่ 28 ก.ย. 60 ที่บริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จัดงาน” เปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนสายอาชีวศึกษา เรียนจบแล้วมีงานทำ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน มีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า งาน” เปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ “ และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ในระบบทวิภาคี ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการระดับอาชีวศึกษา นิทรรศการตามศาสตร์พระราชา การแนะแนวการศึกษาต่อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน การโชว์หุ่นยนต์อาชีวะ การสอนอาชีพระยะสั้นกว่า 30 อาชีพ

Read More >>

อ่างทอง จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560”

28 September 2017

                     วันนี้ (28 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  นายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดกิจกรรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  สถานศึกษา สื่อมวลชน และชุมชน เดินทางมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม                    นายอเนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า ด้วย ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานในการดำเนินโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน ลดอัตราการป่วยตายจากโรคพิษสุนัขบ้า  แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม  จัดระบบการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน  สร้างกระแสการรณรงค์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อสนองตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                    การจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ฉีควัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ความรู้หลักการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้ความรู้หลักการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ  ทอดผ้าป่าอาหารสุนัขและแมว  พร้อมทั้ง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ แกนนำสื่อมวลชนภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา                    รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง…

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี พระราชทานธงชาติไทย

28 September 2017

  วันที่ 28 ก.ย. 60 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. 2460 รัชกาลที่ 6 ทรงอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2460 มีผู้เขียนเรื่องธงใช้นามปากกาว่า “อะแควเรียส” มีสาระว่า “ธงห้าริ้วสวยงามดี แต่หากจะให้ดีน่าจะมีสีน้ำเงินใส่เข้าไปด้วย เพราะสีน้ำเงิน เป็นสีแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศ”  พระองค์จึงทรงให้เปลี่ยนแถบสีแดงที่ตรงกลางธงเป็น สีน้ำเงินขาบ หรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วง อีกทั้งการที่พระองค์ได้เลือกสีนี้เพราะสีขาบเป็นสีประจำพระองค์ที่โปรดมาก เนื่องจากเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ไทย และอีกประการหนึ่ง สีน้ำเงินยังแสดงถึงชัยชนะและความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งใช้สีแดง ขาว น้ำเงินเป็นสีในธงชาติเป็นส่วนใหญ่ด้วยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่า “ธงไตรรงค์” พร้อมความหมาย สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ และ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา ความภาคภูมิใจครั้งแรกของธงชาติไทยคือธงไตรรงค์ของสยามก็ได้เดินผ่านประตูชัยที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับคณะทหารอาสา ในการเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2462 ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะสงครามร่วมกับชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับสยามในเวทีโลก

Read More >>

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า มอบใบประกาศนักเรียนสูงอายุรุ่นแรก

27 September 2017

วันที่ 26 ก.ย. 60 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้อายุที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน90 คน รับมอบเกียรติบัตร” นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง นายก อบต.บางเจ้าฉ่า กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น มีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า ด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร “ชะลอชรา พัฒนาชีวิต“ รุ่นที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ รวมจำนวน 26 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนร้อยละ 80 ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 90คน

Read More >>

อ่างทอง เร่งสร้างพระเมรุมาศจำลอง ให้เสร็จก่อน 5 ตุลาคม 2560

21 September 2017

วันนี้(21 กันยายน 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันลงตรวจดูความคืบหน้าในการก่องสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดอ่างทอง มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ทำการก่อสร้างฐาน 16 เมตร และงานโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้ว ส่วนงานกรุไม้ก็จะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ จากนั้นก็จะเป็นงานติดตั้งเลซิลและประดับตกแต่ลายทองต่างๆ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนของอ่างทอง ก็จะเร่งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จากนั้นก็จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้ามาทำการตกแต่งปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งก็ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จก่อนพระราชพิธีแน่นอน ในส่วนของอำเภอต่างๆ ให้ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาอุปสรรคก็ให้รีบรายงานจังหวัดเพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ลงไปช่วยเหลือต่อไป

Read More >>

อ่างทอง 3 ธนาคารหลัก เปิดมอบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

21 September 2017

วันนี้(21 กันยายน 2560) สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และธนาคาร ธกส.ทุกสาขาในจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการเปิดให้มีการมอบบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยวันแรกขึ้น ในส่วนของสำนักคลังจังหวัดอ่างทอง มีประชาชนมารับบัตรกันบางตา ทั้งนี้อาจเนื่องจากระยะทางและการเดินทางที่ไม่สะดวก ตรงกันข้ามในส่วนของธนาคารต่างๆ มีประชาชนมารับบัตรกันค่อนข้างจะหนาแน่น ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งจะมีการบริหารจัดการกันเอง บางธนาคารมีการมอบบัตรเป็นรายตำบลหมุนเวียนกัน ซึ่งปัญหาในแต่ละที่ที่พบคือ บัตรที่มาจะไม่แยกเป็นรายตำบลและหมู่บ้าน แต่จะมาเป็นหมวดอักษร ทำให้การจัดหาต้องใช้เวลานาน สำหรับจังหวัดอ่างทอง ได้รับบัตรมาจำนวนทั้งสิ้น 46,654 ใบ เท่ากับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน แต่มีผู้มีสิทธิรับบัตรจำนวน 45,993 คน ผู้ไม่มีสิทธิรับบัตรจำนวน 663 คน ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีสิทธิรับบัตร สามารถอุทรณ์หรือขอทราบเหตุผลได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่ลงทะเบียนเอาไว้ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้โดยการ ตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th, www.mof.go.th และ www.fpo.go.th /ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่หมายเลข 1359 หรือ 1115 หรือ 02-555-0555 หรือ 02-111-1111 หรือ 02-270-6400

Read More >>

อ่างทอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

20 September 2017

วันนี้(20 กันยายน 2560) นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนที่วัดสามโก๋ อำเภอสามโก๋ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ทุรกันดาร นำหน่วยงานที่ให้บริการไปออกหน่วยงานบริการประชาชน รวมทั้งเป็นการไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งก็มีหน่วยงานให้ไปให้บริการประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ไปทำใบอนุญาตขอบขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไปให้บริการให้คำปรึกษาแรงแรงงาน รับสมัครงานนอกสถานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไปให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ก็ไปเปิดบริการตัดแวนสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 50 ชุด นอกจากนี้นี้ก็มีร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายในบริเวณงานด้วย ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้ไปร่วมรับบริการ จำนวนกว่า 500 คน

Read More >>