ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จัดงาน เปิดโลกการศึกษา สู่ยุดไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 28 ก.ย. 60 ที่บริเวณอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง จัดงาน” เปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนสายอาชีวศึกษา เรียนจบแล้วมีงานทำ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน มีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน
นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า งาน” เปิดโลกการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ “ และส่งเสริมสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ในระบบทวิภาคี ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีการแสดงผลงานทางวิชาการระดับอาชีวศึกษา นิทรรศการตามศาสตร์พระราชา การแนะแนวการศึกษาต่อ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน การโชว์หุ่นยนต์อาชีวะ การสอนอาชีพระยะสั้นกว่า 30 อาชีพ