สคบ. อ่างทอง ออกตรวจร้านค้า หลังได้รับการร้องเรียนขายของเกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

 

วันที่ 29 ก.ย. 60 จากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ ของจังหวัดอ่างทอง ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ไว้เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติ หรือนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านค้า ที่คาดว่าจะมีการกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคา ว่ามีจริงหรือไม่
โดยเฉพาะสุราและบุหรี่ ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ในขณะนี้ หรือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าว่ามีการแสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมกนั้น ไม่พบผู้กระทำความผิดกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด