สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ