อ่างทอง จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง


วันที่ 29 ก.ย. 60 ที่บ้านเลขที่ 71 ม.8 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง โดยมอบให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ อายุ 40 ปี มีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมส่วนราชต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง เป็นโครงการที่มุ่งหวังช่วยเหลือคนดี ของสังคม ที่มีรายได้น้อยและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการมอบบ้านพักอาศัย ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และเงินทุนช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชาย และสามี
สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะ นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เป็นแม่แรงหาเงินสนับสนุนให้เป็นจำนวนกว่า 80,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมจำนวนทั้งสิ้น 199,700 บาท