อ่างทอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข


วันนี้(20 กันยายน 2560) นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนที่วัดสามโก๋ อำเภอสามโก๋ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ทุรกันดาร นำหน่วยงานที่ให้บริการไปออกหน่วยงานบริการประชาชน รวมทั้งเป็นการไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งก็มีหน่วยงานให้ไปให้บริการประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ไปทำใบอนุญาตขอบขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไปให้บริการให้คำปรึกษาแรงแรงงาน รับสมัครงานนอกสถานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไปให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ก็ไปเปิดบริการตัดแวนสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 50 ชุด นอกจากนี้นี้ก็มีร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายในบริเวณงานด้วย ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้ไปร่วมรับบริการ จำนวนกว่า 500 คน