อ่างทอง เร่งสร้างพระเมรุมาศจำลอง ให้เสร็จก่อน 5 ตุลาคม 2560


วันนี้(21 กันยายน 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันลงตรวจดูความคืบหน้าในการก่องสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดอ่างทอง มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ทำการก่อสร้างฐาน 16 เมตร และงานโครงสร้างเหล็กเสร็จแล้ว ส่วนงานกรุไม้ก็จะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ จากนั้นก็จะเป็นงานติดตั้งเลซิลและประดับตกแต่ลายทองต่างๆ
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนของอ่างทอง ก็จะเร่งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จากนั้นก็จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้ามาทำการตกแต่งปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งก็ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จก่อนพระราชพิธีแน่นอน ในส่วนของอำเภอต่างๆ ให้ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาอุปสรรคก็ให้รีบรายงานจังหวัดเพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ลงไปช่วยเหลือต่อไป