สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอ่างทองร่วมกับอำเภอป่าโมกจัดการแข่งขันเรือพายและเรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน

14 September 2017

วันนี้ (14 ก.ย. 60)  บริเวณอุทยานสวรรค์  อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น  ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพาย  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ปลัดจังหวัดอ่างทอง  โดยมี นายไพบูลย์  ศุภบุญ  นายอำเภอป่าโมก  ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  คณะกรรมการจัดงาน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักกีฬาแข่งขันเรือพาย  และประชาชน  ให้การต้อนรับ ด้าน นายไพบูลย์  กล่าวว่า  การแข่งขันเรือยาวประเพณี หรือการแข่งเรือพาย  เป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำ  ที่สะท้อนถึงวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ  เรือ  และผู้คนบนพื้นฐานความสามัคคี  พร้อมเพรียง  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คน  สร้างความสามัคคีของฝีพายในเรือลำเดียวกัน  ความเสียสละของฝีพายที่จะต้องขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม  เพื่อที่จะคว้ามาซึ่งชัยชนะ และการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป  โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับอำเภอป่าโมก  จึงจัดงาน  “ งานแข่งขันเรือพาย  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง ”  เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน  แข่งเรือพาย  ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทย  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง  และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นมุมใหม่ ( Unseen)  ของจังหวัดอ่างทอง  คือ  อุทยานสวรรค์  อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น …

Read More >>