สคบ. อ่างทอง ออกตรวจร้านค้า หลังได้รับการร้องเรียนขายของเกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภค

29 September 2017

  วันที่ 29 ก.ย. 60 จากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ ของจังหวัดอ่างทอง ว่าขณะนี้มีผู้ขายสินค้าบางรายทำการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค ไว้เพื่อจำหน่ายในราคาสูงกว่าราคาปกติ หรือนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเสื่อมคุณภาพแล้วมาขายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้านค้า ที่คาดว่าจะมีการกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคา ว่ามีจริงหรือไม่ โดยเฉพาะสุราและบุหรี่ ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ในขณะนี้ หรือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าว่ามีการแสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบอย่างชัดเจนหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมกนั้น ไม่พบผู้กระทำความผิดกักตุนสินค้า หรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาแต่อย่างใด

Read More >>

อ่างทอง จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง

29 September 2017

วันที่ 29 ก.ย. 60 ที่บ้านเลขที่ 71 ม.8 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง โดยมอบให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ อายุ 40 ปี มีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมส่วนราชต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมเพิ่มสุข สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในอ่างทอง เป็นโครงการที่มุ่งหวังช่วยเหลือคนดี ของสังคม ที่มีรายได้น้อยและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการมอบบ้านพักอาศัย ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม และเงินทุนช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนางกัลยา เมืองวงษ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตรชาย และสามี สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะ นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เป็นแม่แรงหาเงินสนับสนุนให้เป็นจำนวนกว่า 80,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือรวมจำนวนทั้งสิ้น 199,700 บาท

Read More >>