สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณราโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

19 October 2017

  วันที่ 19 ต.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอุทกภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,300 ชุด ราษฎรที่ได้รับถุงพระราชทาน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง เนื่องมาจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ 5 อำเภอ 5 ชุมชน 30 ตำบล 92 หมู่บ้าน 2,595 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมรวม 6,626 ไร่

Read More >>

ขอเชิญ ภาคส่วนราชการ/เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

19 October 2017

นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง แจ้งว่า แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย สำหรับการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระว่างวันที่ 22 -29 ตุลาคม 2560 ณ จุดบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอ่างทอง (สายเอเชีย) ที่ กม.50+900 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนอ่างทอง – ไชโย (ขาเข้า กทม.) เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางฯ ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ภาคส่วนราชการ/เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยขอให้แจ้งรายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้มีจิตรอาสา ให้แขวงทางหลวงอ่างทองภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนืองนิตย์ สระแก้ว หัวหน้างานสารสนเทศ โทรศัพท์ 035-661-747

Read More >>

อำเภอเมืองอ่างทอง เลื่อนมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาฯ รอบ 2

19 October 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานจากอำเภอเมืองอ่างทอง มาว่า ตามที่อำเภอเมืองอ่างทอง ได้กำหนดมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาฯ รอบที่ 2 ไว้ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 และได้แจ้งให้จิตอาสาทราบไปแล้วนั้น สิ่งของพระราชทานที่จะมอบนั้นจังหวัดอ่างทอง ได้รับการกำหนดให้เข้ารับสิ่งของพระราชทานจากส่วนกลาง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ทำให้ไม่สามารถคัดแยกเพื่อแจกจ่ายให้อำเภอต่างๆ ได้ทันในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังนั้น อำเภอเมืองอ่างทอง จึงขอเลื่อนการมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาฯ ที่เป็นประชาชนทั่วไป เป็นวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 สถานที่คือหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 08.45 – 11.30 นาฬิกา ประชาชนที่จะมารับสิ่งของพระราชทานขอให้แต่งกายชุดสุภาพสีดำ สำหรับส่วนราชการ/สถานศึกษา ขอให้จัดส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัด พร้อมหมายเลขลำดับการสมัคร ให้อำเภอทราบล่วงหน้า เพื่อนัดหมายให้มารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ต่อไป

Read More >>

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

18 October 2017

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง เวลา 13.00 น.วันนี้ ( 18 ต.ค. 2560 ) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,220 ชุด ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 90 ชุด, อำเภอไชโย จำนวน 87 ชุด, อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,043 ชุด จากนั้น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 530 ชุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ราษฎรที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้

Read More >>

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบภัยที่อ่างทอง

18 October 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบภัยที่อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดอ่างทอง ด้วยนั้น ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย ณ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1300 ถุง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ที่เทศบาลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จึงขอให้ประชาชนที่ได้รับการประสานจากอำเภอให้ไปพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายในเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรวมใจไชโย

18 October 2017

วันนี้(18 ตุลาคม 2560) ชมรมผู้สูงอายุรวมใจไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้จัดพิธีเปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุรวมใจไชโย” ขึ้นที่โรงพยาบาลอำเภอไชโย ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ชมรมผู้สูงอายุรวมใจไชโย เป็นชมรมผู้สูงอายุของอำเภอไชโย มีสมาชิกจำนวนกว่า 600 คน มีนางทองดี ปัญญาวุธตระกูล เป็นประธานชมรม โดยชมรมได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ให้สมาชิกได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดกันอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของสุภาพกาย และใจ และในวันนี้ทางชมรมได้ทำการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นที่โรงพยาบาลอำเภอไชโย และได้จัดให้มีการอบรมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ขึ้นในวันนี้และวันวันพรุ่งนี้ เป็นเวลา 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน ในการอบรมก็จะเน้นให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอารมณ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พองและเต้นบาสโลบ

Read More >>

อ่างทอง เคลื่อนขบวนรถต้นกล้วยตานี จากอ่างทองเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

18 October 2017

วันที่ 18 ต.ค. 60  บริเวณที่ว่าการอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ขบวนรถขนต้นกล้วยตานี เพื่อนำไปแทงหยวกฉลุเป็นลวดลายประดับตกแต่งพระจิตกาธาน พระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง น.ส.เบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอสามโก้ กล่าวว่า เมื่อ เวลา 08.49 น. ได้มีการทำพิธีก่อนปล่อยขบวนรถกล้วยตานี บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 คล้องพวงมาลัย รดน้ำลงที่ต้นกล้วยตานีทั้ง 9 ต้น โปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมปล่อยแถวขบวนรถส่งมอบต้นกล้วยตานีทั้ง 9 ต้น เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนารถบพิตร สู่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติ โดยคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชั่วโมง อ.ปกป้อง เฉลิมภักดิ์ ผู้จัดเตรียมการนำเครื่องสดถวายเเปิดเผยว่านอกจากกล้วยตานีแล้วยังมีเครื่องสดประกอบจิตกาธานที่ประกอบไปด้วยมะละกอแขกดำ จำนวน 60 กิโลกรัมจากสวนเพื่อนพึ่งพายามยาก ตำบลบ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทองที่จะใช้แกะสลักดอกไม้ ใบแก้ว รวมถึงตอกลานที่จะใช้ในการประดิษร่วมกับหยวกกล้วย ซึ่งทางจังหวัดอ่างทองจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการประดับร่วมกับการแทงหยวก โดยเมื่อถึงเวลา 8.49 นาฬิกา ตามฤกษ์ที่กำหนดขบวนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังสำนักพระราชวัง สำหรับจังหวัดอ่างทองทำพิธีตัดต้นกล้วยตานี 9 ต้นจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยศิลปะการแทงหยวก หมู่ที่ 4…

Read More >>

ส่วนราชการระดมกำลังแก้ปัญหานกปากห่าง

17 October 2017

วันนี้(17 ตุลาคม 2560) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่และปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ที่ 1 สาขาสระบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ร่วมกันกันลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีนกปากห่างเข้ามาอาศัยทำรังวางไข่ เป็นจำนวนมาก ในบริเวณสวนของนายสุพจน์ สุขประดิษฐ์ สร้างความเดือดร้อนจากมูลที่ขับถ่ายออกมาและไรขน ทำให้ประชาชนละแวกนั้นมีความกังวลเรื่องของเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนแล้ว และจะดำเนินการตัดต้นไม้ที่มีนกเกาะอาศัยโดยจะหาคนเข้ามาตัดต้นไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นต้นมะม่วงที่มีนกเกาะ เจ้าของสวนจะทำการลิดกิ่งเอง และจะทำการตัดหญ้าที่รกล้างด้วย โดยเพื่อเป็นการสร้างความสบายใจให้กับนายสุพจน์ และประชาชนที่อาศัยในละแวกข้างเคียง ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Read More >>