จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

เวลา 07.00 น. วันนี้ ( 12 ต.ค.2560 ) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอเมืองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดอ่างทอง เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 โดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กรมโยธาธิการกำหนด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จากนี้ไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและเทศบาลเมืองอ่างทอง จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

……………………………………………………………………………..

ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง