จังหวัดอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ตำแหน่ง