จังหวัดอ่างทอง ใช้แบบป้ายงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพิธีอย่างทั่วถึง จังหวัดอ่างทองโดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ได้กำหนดแบบป้ายประชาสัมพันธ์โดยนำรูปแบบป้ายตามที่กรมประชาสัมพันธ์ออกแบบมาให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน ทั้งป้ายคัทเอาท์ หรือแบนเนอร์ต่างๆ ซึ่งแบบที่จังหวัดอ่างทองจะใช้เป็นแบบเดียวกันมีลักษณะพื้นลายสีเทาดำ มีรูปพระเมรุมาศจำลองสีขาวขุ่นด้านซ้ายมือ มีพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลอยเหนือพระเมรุมาศด้านซ้าย และมุมขวาด้านล่างเป็นรูปดอกไม้จันทน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ยึดถือปฏิบัติในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยสารมารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพ(AI) ได้ที่ http://kingrama9.net/Banner ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้ตามความเป็นจริง และหากประสงค์จะใส่ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ให้ใส่ได้ที่มุมขวาด้านล่างของภาพ ขนาดตัวหนังสือห้ามใหญ่กว่าข้อความประชาสัมพันธ์ (บรรทัดที่เล็กสุด)


วีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าว