นายกเหล่ากาชาดอ่างทอง ช่วยเหลือเด็กชายพิการแต่กำเนิด ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ


นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เมื่อเย็นวานนี้ (10 ตุลาคม 2560) นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้ไปเยี่ยมเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ อายุ 6 เดือน ที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เนื่องจากเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและมีสภาพปัญหาคือเด็กชายพิสุทธิ์ ไม่มีดวงตาซ้ายตั้งแต่กำเนิดและดวงตาขวาเล็กผิดปกติ บิดาเด็กชื่อนายณัฐพล แจ้งใจ อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพทำงานโรงงานแม๊กนีคอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้เดือนละ 16,000 บาท มารดาชื่อนนทกานต์ พวงบุปผา อายุ 21 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่109/3 ม.3 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ครอบครัวของเด็กต้องการความช่วยเหลือเรื่องนมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น