ผวจ.อ่างทอง ต้อนรับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 


โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 ก็ได้ทำการส่งมอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดชายแดนใต้ สู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้พบประกับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์
เมื่อเย็นวานนี้ (16.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไชโย ก็ได้ร่วมต้อนรับนักเรียนและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ที่ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยในรุ่นที่ 31 นี้ ก็มีนักเรียนและเยาวชนที่จะมาพำนักและอยู่กับครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นนักเรียนและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามจำนวน 8 คน นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 4 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามก็จะอยู่กับครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้ง 12 คน จะอยู่ในพื้นที่ อำเภอไชโย ทั้งนี้เนื่องจากตำบลชะไว อำเภอไชโย ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม มีประชาชนที่นับศาสนาพุทธ อยู่เพียง 4 – 5 ครอบครัวเท่านั้น
เยาวชนทั้งหมดก็จะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา 10 วัน จะกินอยู่ หลับนอน และร่วมปฏิบัติภารกิจประจำวันกับครอบครัวเสมือนลูกทุกประการ โดยทั้ง 30 รุ่นที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทองก็จะมีเยาวชนมาพำนักในพื้นที่ทุกรุ่น ครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะหมุนเวียนกันไปตามความสมัครใจและความพร้อมของครอบครัว ซึ่งทางจังหวัดก็จะเป็นผู้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ในทุกครั้ง