ผู้ว่าอ่างทอง เชิญชวนประชาชนร่วมบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง 


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ได้ดำเนินการก่องสร้างพระเมรุมาศจำลองมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดจึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.29 นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกัน