ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมทำงาน

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาวเตรียมเข้าทำงาน ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้ในการดำรงชีวิตตนเองและครอบครัว โดยเปิดรับสมัครใน 4 สาขาคือ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผู้สมัคร มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผู้ที่สนใจ นำหลักฐาน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา ไปสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 035 – 862026 – 9 ต่อ 103