อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

วันที่ 10 ต.ค. 60 ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอไชโย  โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอไชโย ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในพิธี

ด้าน ว่าที่ร้อยโท อรรถชล กล่าวว่า  อำเภอไชโย ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน  ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอไชโย

 

สำหรับอำเภอไชโยมีประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งสิ้น 2,000 คน  มีประชาชนลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ  เข้าสมัครทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 429 คน  งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 159 คน  งานโยธา จำนวน 26 คน  งานขนส่ง จำนวน 55 คน  งานบริการประชาชน จำนวน 1,077 คน  งานแพทย์ จำนวน 139 คน  งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 54คน  และจราจร 61 คน  รวม 2,000 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน