อ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาชุดแรก

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอ 7 อำเภอ และจิตอาสาเฉพากิจอำเภอเมืองอ่างทอง ที่สมัครในสัปดาห์แรกจำนวน 144 คน
วันนี้(4 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ 7 อำเภอในจังหวัดอ่างทอง และจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอเมืองอ่างทองที่สมัครในสัปดาห์แรกของการเปิดรับสมัคร ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ จิตอาเฉพาะกิจจำนวน 144 คน รับมอบสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้ไปรับจากส่วนกลางมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา


ในการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้กำหนดมอบสิ่งของออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกมอบให้กับจิตอาสาที่สมัครในช่วง 7 วันแรกของการสัปดาห์ คือสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 กำหนดมอบพร้อมกันในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2 ที่สมัครในระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2560 กำหนดมอบพร้อมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีและเพื่อเป็นสิริมงคล จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาเฉพาะกิจที่สมัครรอบแรกของอำเภอเมืองอ่างทอง ไปพร้อมกันด้วยในวันนี้