อ่างทองรับบริจาคน้ำดื่ม แจกประชาชนในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ขึ้นที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดประสงค์จะสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม สามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เป็นการด่วน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 – 8232125 คุณประภา โค้วศิริ