อ่างทอง มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน 35 ร้านค้า


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้แจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยได้มีการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกเดือนๆ 200 บาท และ 300 บาท แล้วแต่บุคคล โดยในขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วครบทุกอำเภอ ดังนี้
อำเภอเมือง มี 7 ร้านคือ ร้านแต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านน้องทราย(บ้านคชรินทร์) ร้านคุณสมยศ ปานนวม ร้านสุขุมการค้า ร้านของคุณถวิลวงค์ ทองคำ ร้านธิติมา และร้านคุณมะลิ บัวระยับ
อำเภอวิเศษชัยชาญ มี ร้าน คือ ร้านค้าประชารัฐ ร้านเติมลาภ ร้าน T& P มินิมาร์ค ร้านดอกแก้ว ร้านซี.เจ สาขาวิเศษชัยชาญ ร้านไก่แจ้ ร้านหมูย่างเกาหลีเจ๊หมวย ร้านนู๋ข้าวหอม และร้านเรดาร์มาร์ท
อำเภอป่าโมก มี 5 ร้าน คือ ร้านสุวรรณี ร้านอรวรรณ (ออย) ร้านซี.เจ สาขาป่าโมก ร้านค้าประชารัฐบ้านหัวกระบือ และร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านบางแพเหนือ หมู่ 1 ต.นรสิงห์
อำเภอโพธิ์ทอง มี 8 ร้าน คือ ร้านปิยะ ร้านลิ้มคุงฮะ ร้านโพธิ์ทอง ซุปเปอร์ ร้านคุณนันทิยาสุวรรณโชติ ร้านคุณวรรณิพาจันทร์หอม ร้านตันหยงเกตุพงษ์ ร้านบุญโต และร้านคุณสายพิณ ศรีสวัสดิ์
อำเภอแสวงหา มีร้านเดียวคือร้านคุณทิสากร สุทนต์
อำเภอสามโก้ มีร้านเดียวคือร้านซี.เจ สาขาสามโก้
อำเภอไชโย มี 4 ร้าน คือ ร้านซี.เจ สาขาไชโย ร้านเอมเน็ต ร้านเสริมสมบัติ และร้านสริยา
ก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ถือบัตรอยู่สามารถไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้ทุกร้าน ในส่วนของร้านเพิ่มเติมในขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำลังเปิดรับสมัครร้านเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอยู่ ซึ่งหากมีร้านค้าเพิ่มเติม ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป