อ่างทอง มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน 51 ร้านค้า (เพิ่มเติม 16 ร้านค้า)


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้แจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยได้มีการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกเดือนๆ 200 บาท และ 300 บาท แล้วแต่บุคคล โดยในขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วครบทุกอำเภอ ดังนี้
อำเภอเมือง มี 8 ร้านคือ ร้านแต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านน้องทราย(บ้านคชรินทร์) ร้านคุณสมยศ ปานนวม ร้านสุขุมการค้า ร้านของคุณถวิลวงค์ ทองคำ ร้านธิติมา ร้านคุณมะลิ บัวระยับ และร้านป้ามนัส (วิภารัตน์)
อำเภอวิเศษชัยชาญ มี 13 ร้าน คือ ร้านค้าประชารัฐ ร้านเติมลาภ ร้าน T& P มินิมาร์ค ร้านดอกแก้ว ร้านซี.เจ สาขาวิเศษชัยชาญ ร้านไก่แจ้ ร้านหมูย่างเกาหลีเจ๊หมวย ร้านนู๋ข้าวหอม ร้านเรดาร์มาร์ท ร้านน.ส.เพ็ชรอำภา เพ็ชรวงษ์ ร้านพิกุล ร้านคุณแหม่ม และร้านไพฑูรย์
อำเภอป่าโมก มี 7 ร้าน คือ ร้านสุวรรณี ร้านอรวรรณ (ออย) ร้านซี.เจ สาขาป่าโมก ร้านค้าประชารัฐบ้านหัวกระบือ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านบางแพเหนือ หมู่ 1 ต.นรสิงห์ ร้านอัจฉรา และร้านดรุณี
อำเภอโพธิ์ทอง มี 12 ร้าน คือ ร้านปิยะ ร้านลิ้มคุงฮะ ร้านโพธิ์ทอง ซุปเปอร์ ร้านคุณนันทิยาสุวรรณโชติ ร้านคุณวรรณิพาจันทร์หอม ร้านตันหยงเกตุพงษ์ ร้านบุญโต ร้านคุณสายพิณ ศรีสวัสดิ์ ร้านสุขเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ ร้านคุณหน่อย ร้านแนน และร้านบิ๊กวัน
อำเภอแสวงหา มี 4 ร้าน คือ ร้านคุณทิสากร สุทนต์ ร้านคุณสนาน พางาม ร้านกระท่อมทอฝัน ร้านริ้วเหลืองการเกษตร
อำเภอสามโก้ มีร้านเดียว คือ ร้านซี.เจ สาขาสามโก้
อำเภอไชโย มี 6 ร้าน คือ ร้านซี.เจ สาขาไชโย ร้านเอมเน็ต ร้านเสริมสมบัติ ร้านสริยา ร้านโด่งต้มเลือดหมู และร้านตรีณรงค์การเกษตร
ก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ถือบัตรอยู่สามารถไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้ทุกร้าน ในส่วนของร้านเพิ่มเติมในขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำลังเปิดรับสมัครร้านเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอยู่ ซึ่งหากมีร้านค้าเพิ่มเติม ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป