อ่างทอง เชิญผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระบวชถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 จำนวน 99 รูป โดยเพิ่มจากมติของมหาเถรสมาคมจาก 89 รูป เป็น 99 รูป เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้อุปสมบท ได้มีส่วนร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองจึงรับการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ โดยติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามกำลังศรัทธาหรือจะรับเป็นเจ้าภาพร่วมถวายอาหารเช้าเจ้าภาพละ 3,000 บาท เป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลเจ้าภาพละ 5,000 บาท เจ้าภาพถวายน้ำปานะเจ้าภาพละ 2,000 บาท