อ่างทอง แจ้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดมติ ครม.ปฏิบัติในงานพระบรมศพฯ


นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ อ้นเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1. ให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว ส่วนวันที่ 25 และ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ให้หัวหน้าส่วนราชการผ่อนผันเรื่องเวลาทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการตามสมควร

2. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็น ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

3.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน เป็นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

4.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เป็น ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

5.ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ จากเดิม ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็น ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

6. ให้ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสถานบันเทิง สถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือน ตุลาคม 2560 ตามความเหมาะสม
ในการนี้จังหวัดอ่างทอง จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ ข้าราชการ สถานีวิทยุชุมชน ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ ได้ถือปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างกับประชาชนต่อไป