เกษตรและสหกรณ์อ่างทอง ส่งมอบดอกดาวเรืองให้ เทศบาล ใช้ประดับพระเมรุมาศ


นายสมพงศ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ โดยในวันนี้(12 ตุลาคม 2560) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการส่งมอบต้นดาวเรืองรอบแรกจำนวน 30,000 ต้น ให้แก่เทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อใช้ประดับรอบบริเวณพระเมรุมาศ จำลอง และบริเวณในการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการขนส่ง ทั้งเรือนจำจังหวัดอ่างทองที่นำผู้ต้องขัง มาช่วยขนต้นดาวเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โครงการชลประทานอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี โครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทองฯ และเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ที่สนับสนุนรถบรรทุกและกำลังคนในการต้นดาวเรือง