โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการฯ จำนวน 1 รายการ