อ่างทอง สั่งเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

5 October 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และกรมชลประทาน ได้แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จะได้รับผลกระทบในหลายอำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม จังหวัดอ่างทอง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่า และน้ำฝนอย่างใกล้ชิด และหากมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเกิดสาธารณภัย จากภาวะน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลัน ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และติดริมแม่น้ำ ให้ขนทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง และอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

Read More >>

ปปช.อ่างทองประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

5 October 2017

นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปลุกกระแสสังคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” สำนักงานงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดกิจกรรมประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยคำขวัญต้องมี ชื่อจังหวัดและภาษาอังกฤษอยู่ด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งคำขวัญเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอ่างทอง สามารถส่งคำขวัญได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาต่อ 1 คน คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000.-บาท และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับประเทศด้วย ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 55/10-11 หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560

Read More >>