อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

10 October 2017

วันที่ 10 ต.ค. 60 ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอไชโย  โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอไชโย ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในพิธี ด้าน ว่าที่ร้อยโท อรรถชล กล่าวว่า  อำเภอไชโย ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน  ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอไชโย   สำหรับอำเภอไชโยมีประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งสิ้น 2,000 คน  มีประชาชนลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ  เข้าสมัครทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 429 คน  งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 159 คน  งานโยธา จำนวน 26 คน  งานขนส่ง จำนวน 55 คน  งานบริการประชาชน จำนวน 1,077 คน  งานแพทย์ จำนวน 139 คน  งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 54คน  และจราจร 61 คน  รวม 2,000 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

อ่างทอง เชิญผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระบวชถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

10 October 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 จำนวน 99 รูป โดยเพิ่มจากมติของมหาเถรสมาคมจาก 89 รูป เป็น 99 รูป เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้อุปสมบท ได้มีส่วนร่วมในการอุปสมบทในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองจึงรับการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ โดยติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามกำลังศรัทธาหรือจะรับเป็นเจ้าภาพร่วมถวายอาหารเช้าเจ้าภาพละ 3,000 บาท เป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลเจ้าภาพละ 5,000 บาท เจ้าภาพถวายน้ำปานะเจ้าภาพละ 2,000 บาท

Read More >>

อ่างทอง มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแล้วจำนวน 51 ร้านค้า (เพิ่มเติม 16 ร้านค้า)

10 October 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้แจกบัตรสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยได้มีการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกเดือนๆ 200 บาท และ 300 บาท แล้วแต่บุคคล โดยในขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วครบทุกอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง มี 8 ร้านคือ ร้านแต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านน้องทราย(บ้านคชรินทร์) ร้านคุณสมยศ ปานนวม ร้านสุขุมการค้า ร้านของคุณถวิลวงค์ ทองคำ ร้านธิติมา ร้านคุณมะลิ บัวระยับ และร้านป้ามนัส (วิภารัตน์) อำเภอวิเศษชัยชาญ มี 13 ร้าน คือ ร้านค้าประชารัฐ ร้านเติมลาภ ร้าน T& P มินิมาร์ค ร้านดอกแก้ว ร้านซี.เจ สาขาวิเศษชัยชาญ ร้านไก่แจ้ ร้านหมูย่างเกาหลีเจ๊หมวย ร้านนู๋ข้าวหอม ร้านเรดาร์มาร์ท ร้านน.ส.เพ็ชรอำภา เพ็ชรวงษ์ ร้านพิกุล ร้านคุณแหม่ม และร้านไพฑูรย์ อำเภอป่าโมก มี 7 ร้าน คือ ร้านสุวรรณี ร้านอรวรรณ (ออย) ร้านซี.เจ สาขาป่าโมก ร้านค้าประชารัฐบ้านหัวกระบือ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านบางแพเหนือ หมู่ 1 ต.นรสิงห์ ร้านอัจฉรา…

Read More >>

อ่างทองรับบริจาคน้ำดื่ม แจกประชาชนในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

10 October 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ขึ้นที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการประชาชน จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดประสงค์จะสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม สามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เป็นการด่วน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 – 8232125 คุณประภา โค้วศิริ

Read More >>

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมทำงาน

10 October 2017

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรระยะยาวเตรียมเข้าทำงาน ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้ในการดำรงชีวิตตนเองและครอบครัว โดยเปิดรับสมัครใน 4 สาขาคือ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผู้สมัคร มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจ นำหลักฐาน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา ไปสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 035 – 862026 – 9 ต่อ 103

Read More >>