อ่างทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

27 October 2017

เช้าวันนี้(27 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นที่บริเวณหน้าพระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์มาประกอบพิธี ภายหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้อัญเชิญพระโกศและถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลกลางจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เมื่อปี พ.ศ.2498 หรือเมื่อ 62 ปีที่ผ่านมา

Read More >>