กศน. ตำบลไผ่ดำพัฒนา เปิดสอนทำขนมไทย


ด้วยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเศษชัยชาญ ( กศน. ตำบลไผ่ดำพัฒนา ) เปิดรับผู้ที่สนใจฝึกเรียนทำขนมไทย ขนมเกสรลำเจียก ขนมทองพุ ขนมวง ขนมข้าวเหนียวแก้ว ขนมข้าวเหนียวแดง อาหารไทย ต้มปลาร้าหน่อไม้ ต้มปลาร้าหัวตาล แกงขี้เหล็ก แกงเทโพ ผัดหมี่ เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยเปิดรับผู้ที่สนใจจำนวน 20 ท่านมผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา หรือที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านไผ่ดำพัฒนา โทร 035610500 สำหรับหลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ