อ่างทองทำบุญตักบาตร รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9


ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย และกำหนดให้เป็นวันชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการด้วยนั้น ในโอกาสนี้เพื่อให้ประชาชนชาวอ่างทองได้มีส่วนร่วมในการรำลึกถึงพระมหากรุนาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอ่างทองจึงกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียง