อ่างทอง เปิดรับลงทะเบียนแล้วตลาดประชารัฐ


อ่างทอง เปิดรับลงทะเบียนแล้วตลาดประชารัฐ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย

วันที่ 10 พ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง เปิดรับลงทะเบียน “ตลาดประชารัฐ” โดยตั้งแต่วันนี้ ( 10 พ.ย.2560 ) จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกร ที่ไม่มีสถานที่ค้าขายให้ได้มีสถานที่ค้าขาย โดยตลาดประชารัฐแบ่งเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐกรีนมาเก็ต, ตลาดประชารัฐตนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐกทม.คืนความสุข, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐโมเดิลเทรด, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชมและตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ค้าขายที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ผู้ที่สนใจให้นำบัตรประชาชน ไปขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ค้าขาย ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทองหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่ที่ประสงค์จะค้าขาย ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง จะมีข้อมูลตลาดต่าง ๆ และมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-611713 หรือ สายด่วน 1567