เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 2 ที่อ่างทอง


วันนี้(21 พฤศจิกายน 2560) จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อ่างทองเกมส์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ที่สนามกีฬาโรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีนักกีฬาจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดกันกว่า 400 คน โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 “อ่างทองเกมส์” เริ่มมีการแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และจะสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ พฤศจิกายน 2560 มีการแข่งขันกีฬา 41 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยสนามแข่งขันใช้สนามในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และระยอง