แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.030 กม.