อ่างทองจัดมหกรรมวันกล้วยๆ ดึงชุมชนร่วมตลาดประชารัฐ


วันนี้(5 ธันวาคม 2560) นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและงานมหกรรมวันกล้วยๆ ครั้งที่ 1 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห อำเมือง จ.อ่าทอง ตามโครงการตลาดประชารัฐ กิจกรรมในงานได้นำกล้วย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนมาเป็นธีมในการจัดงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากกล้วยทั้งคาวหวานกว่า 30 ชนิด และเปิดให้ประชาชนได้ชิมฟรี รวมถึงมีตลาดประชารัฐมาจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานต่างแต่งชุดไทยใส่เสื้อคอกระเช้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสัมพันธ์ ทองลิ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห เปิดเผยว่า การจัดมหกรรมวันกล้วยกล้วย ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งแรก โดยมีเป้าหมายในการที่จะประชาสัมพันธ์ถึงขอดีของชุมชน เนื่องจากตำบลบ้านแหมีพื้นที่ที่ประชาชนปลูกกล้วยมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากประสบปัญหา และภัยแล้งเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านจึงหันมาปลูกกล้วยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกล้วยจะใช้เวลาปลูกไม่นานและสามารถทนแล้งได้