อ่างทองเตรียมทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขึ้นเพื่อทำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่งประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยในแต่ละจังหวัดก็จะทำการถอนพระเมรุมาศและนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้ดูแลรักษาพระเมรุมาศจำลองเอาไว้อย่างดี เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจะทำการถอนพระเมรุมาศและกำหนดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งนพปฎลสุวรรณฉัตรที่อัญเชิญลงมาจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร ทั้งนี้เนื่องจากวัดไชโยวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นสถานที่แรกในการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่ผ่านมา