อ่างทอง อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง 


วันที่ 25ธ.ค. 60 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะทำการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท อำเภอไชโย และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นสถานที่แรกในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่ผ่านมา