เทศบาลเมืองอ่างทอง จัดทำบุญปีใหม่ 2561

25 December 2017

นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่จะถึงนี้ เทศบาลเมืองอ่างทองได้กำหนดจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยจัดให้พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุจำนวน 99 รูป ขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบกิจการงานต่างๆ ในปีใหม่ให้ชาวอ่างทองมีความเจริญรุ่งเรื่องวัฒนาสถาพร สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดปี 2561 เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

Read More >>

จัดหางานอ่างทอง ออกตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าว

25 December 2017

นางสาวสุภิญญา แก่นจ่าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ทำการออกตรวจสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจและแนะนำสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออสการ์ 2015 ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ประกอบกิจการผลิต น้ำแข็งมีการจ้างคนต่างด้าวทำงาน 13 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 2. บริษัท พันธุ์รุ่งเรืองค้าเหล็ก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 142 ม.5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พบคนต่างด้าวทำงาน 2 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 3. บริษัท นำรุ่งเรย่อน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 83 ม.5 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ประกอบกิจการทอผ้า พิมพ์ผ้า ปั่นด้าย มีการจ้างคนต่างด้าวทำงาน 45 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ในการออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการได้ทราบ ทางสำนักงานจัดหางานก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกไปตามสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Read More >>