8 มกราคม 2561วันรวมน้ำใจให้กาชาดอ่างทอง


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดงาน “กาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561” ขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 10 วันที่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ออกร้านกาชาดพาโชค จัดทำและจำหน่ายฉลากบำรุงกาชาด เพื่อหารายได้ใช้ในภารกิจของกาชาดอ่างทอง โดยจังหวัดอ่างทองได้กำหนดวันรวมน้ำใจให้กาชาดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้ทราบ ทั้งนี้หากไม่สามารถไปบริจาคได้ในวันเวลาดังกล่าว ท่านสามารถไปบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ในวันและเวลาราชการได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป